- ​

 • ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM TẠI HUNGARY

   

                     Đại sứ quán nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Hungary

  Thủ tướng: 1146 Budapest, XIV.Kerület Thököly u.41​

  Điện thoại : (+361) 342-9922/  (+361)  342-5583, 
  Fax : (+361) 352-8798
  Emailvp_budapest@yahoo.com;
  vp-budapest@mofa.gov.vn 

1. Văn phòng Đại sứ quán:

- ĐT: +36 1 342.5583  

- Email:  vp_budapest@yahoo.com; vp-budapest@mofa.gov.vn  

2. Bộ phận lãnh sự/visa:

- ĐT: +36 1 342 9922

- Email: consularhu@gmail.com

3. Mục Thương mại:

- Địa chỉ: 1147 Budapest, Miskolci ut 89

- ĐT: +36 1 261 6361

- Email: hu@moit.gov.vn

4. Danh sách cán bộ, nhân viên Đại sứ quán CHXD Việt Nam tại Hungary:

 1. . Nguyễn Thị Bích Thảo       ​- Đại sứ đặc mệnh toàn quyền
 2. Ông . Lê Trọng Hà                      - Tham tán, Phó Trưởng Phái đoàn
 3. Bà  Nguyễn Thị Thanh Thủy     - Tham tán 
 4. Ông  Nguyễn Lương Bằng        - Bí thư thứ nhất
 5. Tiến sĩ  Chu Minh Thảo              ​- Bí thư thứ nhất
 6. Ông Trương Phương Hà           - ​Bí thư thứ ba
 7. Vũ Thị Thái                            - Nhân viên
 8. Ông Trình Quốc Tường           ​  - Nhân viên
 9.  Đoàn Thị Thủy                     - Nhân viên

 • Phần thương mại:

 1. Ông  Trần Ngọc    - Bí thư thứ nhất, Thương vụ
 2. Nguyễn Thị Mai Phương - ​Bí thư thứ hai, Phòng Thương mại

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​