Trong khuôn khổ kế hoạch gặp gỡ làm việc với Đại sứ các nước ASEAN tại Hungary sau trình Quốc thư, ngày 04/04/2018, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Hungary Nguyễn Tiến Thức đã cuộc chào xã giao Đại sứ Philippines tại Hungary.

ĐS Phillipine 02.jpg

Tại cuộc gặp, hai Đại sứ đã trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm về quan hệ hợp tác với các cơ quan chính quyền sở tại cũng như với Cơ quan đại diện của các nước tại Hungary, đặc biệt là các đối tác quan trọng như Nhật Bản, Trung Quốc… Hai Đại sứ nhất trí cho rằng cơ quan đại diện của các nước thành viên ASEAN tại Hungary cần luôn sát cánh bên nhau, phối hợp và hỗ trợ nhau tăng cường phát triển quan hệ của mỗi nước với sở tại, trong đó đặc biệt chú trọng đến việc quảng bá hình ảnh đất nước, con người văn hóa của các nước với người dân Hungary cũng như bạn bè quốc tế tại đây. Hai Đại sứ thống nhất cần có các cuộc gặp gỡ thường xuyên giữa các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán các nước ASEAN tại Hungary để trao đổi biện pháp cụ thể thực hiện các kế hoach đã đề ra trong năm. 


  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​