ĐẠI SỨ QUÁN NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM TẠI HUNGARY XIN THÔNG BÁO: 


DO PHÁT HIỆN TRƯỜNG HỢP CÁN BỘ ĐẠI SỨ QUÁN NHIỄM COVID-19,
 
ĐẠI SỨ QUÁN SẼ KHÔNG TIẾP KHÁCH LÃNH SỰ ĐẾN HẾT NGÀY 09/11/2021 


 

THE  EMBASSY OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM IN HUNGARY,

DUE TO REGCONITION OF COVID-19 CASE IN THE EMBASSY, WILL BE CLOSED

UNTIL 09 NOVEMBER 2021​
  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​