Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao thực hiện "Khảo sát nhu cầu hỗ trợ, bảo hộ của người Việt ở Ucraine" nhằm đảm hỗ trợ, bảo hộ kịp thời, hiệu quả người Việt ở Ucraine.

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0Rb6WENqZx2nfHdxm7NmQWzfsGUGOmOofE7i7lAlEieRxfA/viewform?fbclid=IwAR2l-fY_j9eW1N12YBfuof4R81r6qhLSIxYeQAyEhkVwLkF7oBUQKRHC6p4

 

 

Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary xin trân trọng thông tin./.

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​