Thực hiện Kế hoạch số 4693/KH-UBD ngày 5/12/2022 của Uỷ ban Nhân dân TP.HCM về việc tổ chức chương trình Họp mặt người Việt Nam ở nước ngoài mừng Xuân Quý Mão 2023, Thành uỷ, Hội đồng Nhân dân, Uỷ ban Nhân dân, và Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM sẽ tổ chức chương trình Họp mặt người Việt Nam ở nước ngoài mừng Xuân Quý Mão 2023 gồm nhiều nội dung đa dạng, diễn ra từ ngày 06-07/01/2023 tại TP.HCM và mong được mời bà con kiều bào ta ở nước ngoài cùng tham dự. 


Nội dung các sự kiện: 

  1. Dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh và Dâng hương tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. 

Thời gian: 7.00 - 8.30 sáng thứ Sáu, ngày 06/01/2023


         2. Tham quan các điểm du lịch, văn hoá truyền thống của Thành phố gắn với các hoạt động văn hoá-xã hội, từ thiện: 


Thời gian: Từ 8.30 sáng thứ Sáu, ngày 06/01/2023


         3. Tham dự Chương trình sân khấu hoá kỷ niệm 55 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968


Thời gian: từ 18h00, thứ Sáu, ngày 06/01/2023


         4. Lãnh đạo Thành phố gặp kiều bào tiêu biểu 


Thời gian: từ 9.00 - 10.30 sáng thứ Bảy, ngày 07/01/2023


         5. Chương trình toạ đàm với chủ đề: “Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài tại Thành phố Hồ Chí Minh - Chào Xuân 2023”


Thời gian: 13.30-15.30, chiều thứ Bảy, ngày 07/01/2023 


         6. Chương trình Họp mặt người Việt Nam ở nước ngoài mừng Xuân Quý Mão 2023 của lãnh đạo Thành phố


Thời gian: 17.00-20.00 chiều thứ Bảy, ngày 07/01/2013


Đăng ký Theo đường link: 


Https://bit.ly/hopmatNVNONN


https://docs.google.com/forms/d/10EA2BQvES1cDLwDper6n8KA9eCgQANPN1-Cq0PBZaGo/viewform?edit_requested=true

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​