​Thực hiện Nghị quyết số 671/NQ-UBTVQH15 ngày 23/12/2022 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); Nghị quyết số 170/NQ-CP ngày 31/12/2022 của Chính phủ ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary xin thông tin như sau:
Các ý kiến góp ý đối với Dự thảo Luật Đất đai có thể được gửi trực tiếp thông qua website chính thức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
+ tại địa chỉ website: https://luatdatdai.monre.gov.vn/
+ hoặc Uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài,
+ Cổng thông tin điện tử của Quốc hội, Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường
+ và các hình thức phù hợp khác.​

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​