ĐẠI SỨ QUÁN NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM TẠI HUNGARY

XIN THÔNG BÁO:

DỊP TẾT ÂM LỊCH 2023, ĐẠI SỨ QUÁN SẼ ĐÓNG CỬA  VÀO NHỮNG NGÀY SAU ĐÂY  : 


TỪ THỨ SÁU NGÀY 20 THÁNG 1 ĐẾN HẾT THỨ NĂM, NGÀY 26 THÁNG 1  NĂM 2023  ​

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​