Mời tham gia Cuộc thi Trượt băng Quốc tế

Cúp Santa Claus lần thứ 16 năm 2022

Budapest – Hungary, Ngày 28/11-4/12/2022

Ban Tổ chức – Liên đoàn Trượt băng Quốc gia Hungary

H-1146 Budapest, Istvánmezei út 3-5

ĐT: +36-1-252-2369

Email: scc@hunskate.hu

Web: www.hunskate.hu

Thông tin chi tiết:​

 ​Santa cup.pdf

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​