NHÂN DỊP NĂM MỚI,

ĐẠI SỨ QUÁN KHÔNG TIẾP KHÁCH LÃNH SỰ

NGÀY 03/01/2022 (THỨ HAI)

 

 

ON THE OCCASION OF THE NEW YEAR HOLIDAYS,

THE EMBASSY IS CLOSED

ON 3rd JANUARY 2022 (MONDAY)

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​