​Ngày 8/9/2023, Uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao sẽ tổ chức: 

Hội thảo Ngày Tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng NVNONN năm 2023 vào lúc 09h00-11h00 (giờ Hà Nội); 

Chương trình Gala Tiếng “Mẹ” thân thương vào lúc 20h00-21h30 (giờ Hà Nội).  

Chương trình sẽ được livestream trên trang Facebook của Uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài,: https://www.facebook.com/uybannguoiviet?mibextid=nW3QTL 

Đại sứ quán xin trân trọng thông báo./.​

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​