ĐẠI SỨ QUÁN NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM TẠI HUNGARY

XIN THÔNG BÁO:

ĐẠI SỨ QUÁN SẼ KHÔNG TIẾP KHÁCH LÃNH SỰ: 

NGÀY 26/12/2022 (THỨ HAI) Và 

NGÀY 2/1/2023 (THỨ HAI)  ​

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​