ĐẠI SỨ QUÁN NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM TẠI HUNGARY

XIN THÔNG BÁO:

 

NHÂN DỊP LỄ TẾT NGUYÊN ĐÁN 2018, ĐẠI SỨ QUÁN SẼ NGHỈ LÀM VIỆC

VÀ KHÔNG TIẾP KHÁCH LÃNH SỰ

TỪ NGÀY 14 THÁNG 2 ĐẾN NGÀY 20 THÁNG 02 NĂM 2018.

 

 

A VIETNAMI SZOCIALISTA KÖZTÁRSASÁG BUDAPESTI NAGYKÖVETSÉGE

A NEMZETI ÜNNEP MIATT

2018 FEBRUÁR 14-tól a 2018 FEBRUÁR 20-ig  

ZÁRVA TART

 

THE  EMBASSY OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

DUE TO PUBLIC HOLIDAYS, WILL BE CLOSED

ON THE PERIOD OF 2018 FEBRUARY 14 - 20

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​