​Tiểu sử
Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Hungary

 


Đang cập nhật...​


  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​