​​Đại sứ quán nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Hungary

Địa c​hỉ: 1146 Budapest, Thököly u.41​, Hungary

Website: https://vnembassy-budapest.mofa.gov.vn

1. Bộ phận Văn phòng

Địa chỉ: 1146 Budapest, Thököly u.41​, Hungary

Điện thoại: (+36) 1 342 5583
Email: vp_budapest@yahoo.com
vp-budapest@mofa.gov.vn​

2. Bộ phận Lãnh sự

Địa chỉ: 1146 Budapest, Thököly u.41​, Hungary

Điện thoại: (+36) 1 342 9922
Email: consularhu@gmail.com

Hotline Bảo hộ công dân: +36 30 838 5699 ​

3. Bộ phận Thương vụ

Địa chỉ: 1147 Budapest, Miskolci ut 89​, Hungary

Điện thoại: (+36) 1 261 6361
Email: hu@moit.gov.vn


  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​