​Đại sứ quán nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Hungary

Địa c​hỉ: 1146 Budapest, XIV.Kerület Thököly u.41​, Hungary
Điện thoại: (+361) 342-5583, 342-9922, 343-0963 
Email: vp_budapest@yahoo.com 

         vp-budapest@mofa.gov.vn​
Website: https://vnembassy-budapest.mofa.gov.vn


  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​