ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM TẠI HUNGARY

Địa chỉ: ​1146 Budapest, XIV.Kerület Thököly u.41

Điện thoại: (+361)3425583, 3429922, 3430963 ​

Fax: (+361) 3528798

Email: vp_budapest@yahoo.com & vp-budapest@mofa.gov.vn

Website: www.vietnamembassy-budapest.mofa.gov.vn​

1. Văn phòng:

- Tel:           (+361) 342.5583 ext 111

                   (+ 361) 342.0963 ext 111

2. Lãnh sự:

- Tel:           (+361) 342.5583 ext 113;116

- Email:       consularhu@gmail.com

​3. Thương vụ: 

​​​- Tel:  (+361) 342.5583 ext 117

- Fax: (+361) 352-8798

​Danh sách cán bộ nhân viên sứ quán

1. Ông Nguyễn Tiến Thức - Đại sứ

2. Ông Nguyễn Đức Dương - Tham tán, người thứ hai.

3. Ông Lê Trọng - Tham tán

4. Ông Phạm Văn Công - Tham tán thương mại

5. Ông Nguyễn Viết Hà - Bí thư thứ Nhất

6. Ông Hoàng Quốc Khánh - Bí thư thứ Nhất

7. Ông Trần Ngọc - Bí thư thứ Nhất thương mại

8. Ông Nguyễn Thái Hà - Bí thư thứ Ba

9.  Vũ Thị Ngọc Bích - Kế toán

10. Ông Ngô Ngọc Ngân - Nhân viên

11. Ông Nguyễn Đình Đức – Nhân viên​

 

​Giờ làm việc: Thứ Hai - Thứ Sáu 9:00 - 17:00​​​

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​