• THỜI GIAN LÀM VIỆC

  1. Văn phòng:

  Lịch làm việc: Từ thứ Hai đến thứ Sáu (hàng tuần)

  - Sáng:         8h00 – 12h00

  - Chiều:       13h30 – 17h00

  2. Lãnh sự:

  Lịch tiếp khách: Thứ Hai, Thứ Tư và Thứ Sáu (hàng tuần):

  - Từ:            8h30 am – 12h00 am.

  ​3. Thương vụ: 

  Lịch làm việc: Từ thứ Hai đến thứ Sáu (hàng tuần)

  CÁC NGÀY NGHỈ LỄ 2016

  Tháng 1
  - Ngày thứ sáu: Ngày 01 tháng 01 năm 2016

  Tháng 2

  - Ngày thứ hai: Ngày 08 tháng 02 năm 2016 (Mồng 1 Tết âm lịch Việt Nam)

  - Ngày thứ ba: Ngày 09 tháng 02 năm 2016 (Mồng 2 Tết âm lịch Việt Nam)

  - Ngày thứ tư: Ngày 10 tháng 02 năm 2016 (Mồng 3 Tết âm lịch Việt Nam)

  Tháng 4

  - Ngày thứ hai: Ngày 18 tháng 04 năm 2016 (Ngày giỗ tổ Hùng Vương 10/3 âm lịch)

  Tháng 5

  Thứ hai: Ngày 30 tháng 04 năm 2016 (Ngày Giải phóng miền Nam)

  Thứ 3: Ngày 01 tháng 05 năm 2016 (Ngày Quốc tế Lao động)

  Tháng 9

  Thứ sáu: Ngày 02 tháng 09 năm 2016 (Ngày Quốc khánh Việt Nam)

   

  Các ngày nghỉ lễ của Quốc gia sở tại​

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​