​​​​

ĐẠI SỨ QUÁN NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TẠI HUNGARY

Địa chỉ: ​1146 Budapest, XIV.Kerület Thököly u.41

Điện thoại: (+361) 342 5583, 342 9922

Fax: (+361) 3528798

Email: vp_budapest@yahoo.com; vp-budapest@mofa.gov.vn

Website: www.vnembassy-budapest.mofa.gov.vn​

1. Văn phòng:

- Điện thoại:           (+361) 342 5583

- Email: vp_budapest@yahoo.com; vp-budapest@mofa.gov.vn

2. Lãnh sự:

- Điện thoại:           (+36) 308 385 699

- Email:       consularhu@gmail.com​

- Điện thoại hotline:
+3613425583
+3613429922
+36308385699
- Email: vp_budapest@yahoo.com; consularhu@gmail.com

Văn phòng Bộ Ngoại giao
Email: tthc@mofa.gov.vn

Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao
Email: cls.mfa@mofa.gov.vn


​​Danh sách cán bộ nhân viên sứ quán:

1.  Nguyễn Thị Bích Thảo - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền

2. Ông Lê Trọng Hà - Tham tán, Người thứ hai

3. Bà Nguyễn Thị Thanh Thuỷ - Tham tán 

4. Ông Nguyễn Lương Bằng - Bí thư thứ Nhất

5. Tiến sĩ Chu Minh Thảo - Bí thư thứ Nhất 

6. Ông Trương Phương Hà - Bí thư thứ Ba

7.  Vũ Thị Thái - Nhân viên​

9. Ông Trịnh Quốc Tường - Nhân viên

8.  Đoàn Thị Thủy - Nhân viên​


3. Bộ phận Thương vụ:

​​​- Địa chỉ: 1147 Budapest, Miskolci ut 89

- Điện thoại:  (+361) 261 6361

- Email: hu@moit.gov.vn

1. Ông Trần Ngọc Hà - Bí thư thứ Nhất - Trưởng Bộ phận Thương vụ 

2. Nguyễn Thị Mai Phương - Bí thư thứ Hai ​ - Cán bộ Thương vụ 


  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​