ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM TẠI HUNGARY

Địa chỉ: ​1146 Budapest, XIV.Kerület Thököly u.41

Điện thoại: (+361)3425583, 3429922, 3430963 ​

Fax: (+361) 3528798

Email: vp_budapest@yahoo.com & vp-budapest@mofa.gov.vn

Website: www.vietnamembassy-budapest.mofa.gov.vn​

1. Văn phòng:

- Tel:           (+361) 342.5583 ext 111

                   (+ 361) 342.0963 ext 111

2. Lãnh sự:

- Tel:           (+361) 342.5583 ext 113;116

- Email:       consularhu@gmail.com

​3. Thương vụ: 

​​​- Tel:  (+361) 342.5583 ext 117

- Fax: (+361) 352-8798

​Danh sách cán bộ nhân viên sứ quán:

1. Ông Nguyễn Tiến Thức - Đại sứ

2. Ông Nguyễn Việt Tuấn - Tham tán, Người thứ hai.

3. Tống Thị Thanh Thủy - Bí thư thứ Nhất

4. Ông Hoàng Quốc Khánh - Bí thư thứ Nhất

5. Lê Hà Anh Thơ - Bí thư thứ Hai

6. Ông Nguyễn Thái Hà - Bí thư thứ Hai

7.  Vũ Thị Ngọc Bích - Nhân viên

8.  Trịnh Thị Mỹ Bình - Nhân viên

9.  Nguyễn Thị Hương – Nhân viên​


Bộ phận Thương vụ:

1. Ông Phạm Văn Công - Tham tán Thương mại

2. Ông Trần Ngọc Hà - Bí thư thứ Nhất Thương mại

 

​Giờ làm việc: Thứ Hai - Thứ Sáu 9:00 - 17:00​​​

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​